Maandblad November -December

beste ouders,

Het nieuwe maandblad! Lees zeker het groepsleidingswoordje (Belangrijke informatie omtrent het weekend en andere afspraken) en de takpagina van uw zoon/dochter!

Een stevige linker,

De groepsleiding

Maandblad November-December 2017

Geplaatst in Maandblad.