Missie, visie en waarden

Onze scoutsgroep bestaat reeds sinds 1950 en gedurende onze hele geschiedenis hebben we geprobeerd om zinvolle activiteiten te organiseren. Wij willen inhoudelijk iets te bieden hebben. Daarom hebben wij onze missie, visie en waarden opgesteld, die weergeven wat we doen en in welke richting we wensen te evolueren.

Missie – waarom bestaat Scouts Jan Breydel, wat is het doel van onze organisatie?

Onze missie is om activiteiten te organiseren, met respect voor diversiteit en natuur, zodat kinderen spelenderwijs als individu binnen de groep kunnen evolueren.

Visie – onze lange-termijn doelstelling, wat willen we op lange termijn realiseren?

Scouts Ukkel streeft ernaar om als Nederlandstalige organisatie een proactieve houding aan te nemen tegenover zijn Brusselse omgeving, door goede relaties met betrokken partijen na te streven en door het organiseren van zinvolle activiteiten, die onze waarden uitdragen.

Waarden – welke waarden dragen we nauw aan het hart en komen naar voor in alles wat we doen?

Onze waarden zijn dezelfde als de waarden van Scouts en Gidsen Vlaanderen:

  • Medebeheer
  • Dienst
  • Zelfwerkzaamheid
  • Ploegwerk
  • Engagement